Zasady przetwarzania danych osobowych na stronie biossom.bio

...

Drogi Użytkowniku,

..

poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem ze strony internetowej biossom.bio

........

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem danych osobowych jest ECO MINDSET sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Radłowa 7/1, 61-602 Poznań.

Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skontaktować się z administratorem Twoich danych, możesz to zrobić pisząc na adres e-mail: hi@biossom.bio

.....

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe jako użytkownika strony internetowej biossom.bio są przetwarzane w celu prowadzenia tej strony oraz zapewnienia jej funkcjonalności, np. założenia konta użytkownika i późniejszego zalogowania się do niego, złożenia zamówienia, przesłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Twoje dane osobowe przetwarzane mogą być również dla celów marketingowych ECO MINDSET sp. z o.o., co oznacza w szczególności promowanie oferty jej produktów lub usług. W ramach takiego marketingu administrator Twoich danych chce móc prezentować Ci oferty i promocje dopasowane do Twoich zainteresowań. W tym celu dokonywać może czynności profilowania, które jednak w żadnym przypadku nie będzie miało wpływu na Twoje prawa lub wolności, ani nie będzie w inny podobny sposób na Ciebie wpływać.

Jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane osobowe przetwarzane mogą być również w celu przesyłania komunikatów marketingowych (np. oferty, bony rabatowe, aktualne promocje) dotyczących sklepu biossom.bio.

..

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY? W JAKI SPOSÓB JE ZBIERAMY?

Zbieramy i przetwarzamy informacje o tym, w jaki sposób korzystasz ze strony internetowej biossom.bio, w jaki sposób trafiłeś na naszą stronę, o numerze IP oraz urządzeniu, z którego łączysz się z naszą stroną internetową, w tym o jego ustawieniach (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu) – za pośrednictwem plików cookies, jeśli wyrazisz zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej o plikach cookies znajdziesz tutaj.

Twoje dane osobowe zbieramy również wtedy, gdy podajesz nam je podczas tworzenia konta.  Dzięki temu, że podajesz nam swoje dodatkowe dane osobowe, dotyczące np. Twojego adresu zamieszkania, możemy zrealizować dla Ciebie sprzedaż towarów znajdujących się w naszej ofercie. 

Twoje dane osobowe pozyskujemy również od Ciebie wówczas, gdy podajesz je w ramach wiadomości przesyłanej do nas przez formularz kontaktowy dostępny na stronie biossom.bio

..

DLACZEGO (NA JAKIEJ PODSTAWIE) PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie tzw. uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby:

 1. dbać o jakość korzystania z naszej strony internetowej oraz zabezpieczać sprawne działanie znajdujących się na niej funkcjonalności;
 2. prowadzić dla użytkowników naszej strony internetowej skrzynkę kontaktową, udzielać odpowiedzi na pytania i zapewniać im pozytywne doświadczenia w kontakcie z nami;
 3. promować naszą ofertę produktów i usług w ramach działań marketingowych – jest to prawnie uzasadniony interes, który został wyraźnie wskazany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych (motyw 47 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).

Dane osobowe podane przy okazji rejestracji konta przetwarzamy w celu wywiązania się przez nas z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

Dane osobowe podane przy okazji zakupów przetwarzamy w celu wywiązania się przez nas z umowy sprzedaży, a w dalszej kolejności również w celu umożliwienia skorzystania z gwarancji lub rękojmi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Wywiązanie się prze nas z umowy sprzedaży oznacza również m. in. dostawę towaru do domu lub pod inny adres.

Z kolei na podstawie zgody, którą wyraziłeś przy okazji rejestracji do naszego sklepu biossom.bio lub składania zamówienia, możemy wysyłać do Ciebie komunikaty marketingowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Możemy być również zobowiązani do przetwarzania danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, np. w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

..  

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Jeśli założysz konto klienta Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo aż nie usuniesz konta klienta. 

Dane dotyczące dokonanych przez Ciebie zakupów będziemy przetwarzać przez okres realizacji umowy.

Jeśli zadałeś nam pytanie i nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem sklepu internetowego, Twoje dane przechowujemy przez czas niezbędny dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi. Dzięki przechowywaniu Twoich danych, możemy w możliwie najlepszy sposób odpowiedzieć na Twoje pytanie. 

Po ww. okresach dane przechowujemy dlatego, że zobowiązują nas do tego przepisy prawa (np. przepisy podatkowe) oraz dlatego, że nie minął jeszcze okres przedawnienia roszczeń. 

KOMU UJAWNIANE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne. Są to zawsze podmioty wyspecjalizowane w danej dziedzinie, które świadczą dla nas profesjonalne usługi. Rodzaje podmiotów, którym możemy ujawniać Twoje dane to:

 • podmioty prowadzące obsługę techniczną oraz informatyczną strony internetowej biossom.bio;
 • firmy kurierskie realizujące dostawę zamówionych towarów;
 • kancelarie prawne i księgowe, które wspierają nas w prowadzeniu biznesu;
 • agencje marketingowe, dzięki którym możemy tworzyć dla Ciebie ciekawe oferty i promocje. 

W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

.   

CZY TWOJE DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE POZA TERYTORIUM EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)?

Przy prowadzeniu strony internetowej biossom.bio korzystamy z narzędzi dostarczanych przez podmioty, które znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a niektórzy z naszych dostawców usług mogą przechowywać Twoje dane poza ww. terytorium (np. Google).

Jeśli mogłoby dochodzić do przekazywania informacji poza Europejski Obszar Gospodarczy, będzie się to odbywać wyłącznie w ramach procedur wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych, a więc: 

 • do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że zapewniają one odpowiedni stopień ochrony, albo 
 • w razie braku ww. decyzji – po zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń, i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej, np. na podstawie zawarcia z podmiotem, do którego dane mają zostać przekazane standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, wyposażonych w dodatkowe środki zabezpieczające – o ile będzie to konieczne.

...

JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili, o ile jest możliwe ustalenie Twojej tożsamości i informacji, które Ciebie dotyczą. Twoje prawa obejmują:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
 2. prawo do poprawiania danych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do żądania usunięcia danych;
 5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Aby skorzystać z ww. uprawnień, skontaktuj się z administratorem poprzez adres e-mail: hi@biossom.bio 

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych, to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji, wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności oraz podać czego się domagasz. Skargę należy złożyć bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że w określonych sytuacjach masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz wnieść wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu (np. w celach marketingowych). W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw. 

Aby zgłosić swój sprzeciw, skontaktuj się z administratorem poprzez adres e-mail: hi@biossom.bio